Τηλ: 210 9374351-210 9374369|info@politexno.gr

Ανώτερα Θεωρητικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Για το Πτυχίο Ωδικής

Για να εισαχθεί ένας σπουδαστής στο Α’ έτος, πρέπει να έχει τελειώσει την Α’ Αρμονία και το Δ’ Σολφέζ και να πάρει και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (απαραίτητες οι γνώσεις Β’ Κατωτέρας σχολής πιάνου). Εν συνεχεία θα φοιτήσει δύο χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου κατόπιν εξετάσεων.

Διδάσκουν : (με αλφαβητική σειρά) Ανδρέας Αργυρού, Γρένδα Χρύσα.

Για το Πτυχίο Αρμονίας

Για να εισαχθεί ένας σπουδαστής στο Α’ έτος του ειδικού Αρμονίας, πρέπει να έχει τελειώσει την Γ’ Θεωρία και το Γ’ Σολφέζ και να λάβει και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Έπειτα, θα φοιτήσει 3 χρόνια για να πάρει το πτυχίο του κατόπιν εξετάσεων. Για να εισαχθεί στο Β’ έτος, πρέπει να λάβει μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις στην Α’ Αρμονία και Δ’ Σολφέζ και να πάρει τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και στη συνέχεια να φοιτήσει για 2 χρόνια, για να πάρει το πτυχίο κατόπιν εξετάσεων. Εφόσον ο σπουδαστής είναι πτυχιούχος Ωδικής, μπορεί με κατατακτήριες να καταταγεί στο 3ο και τελευταίο έτος του Ειδικού Αρμονίας και να πάρει το πτυχίο του δίνοντας εξετάσεις.

Διδάσκουν : (με αλφαβητική σειρά) Ανδρέας Αργυρού, Γρένδα Χρύσα.

Για το Πτυχίο Αντίστιξης

Η ελάχιστη φοίτηση είναι δύο χρόνια, με απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο Αρμονίας με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διδάσκουν : (με αλφαβητική σειρά) Ανδρέας Αργυρού, Γρένδα Χρύσα.

Για το Πτυχίο Φούγκας

Η ελάχιστη φοίτηση είναι δύο χρόνια, με απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο Αντίστιξης με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διδάσκουν : (με αλφαβητική σειρά) Ανδρέας Αργυρού, Γρένδα Χρύσα.

Για το Πτυχίο Σύνθεσης

Η ελάχιστη φοίτηση είναι τέσσερα χρόνια, με απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο Φούγκας με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διδάσκουν : (με αλφαβητική σειρά) Ανδρέας Αργυρού, Γρένδα Χρύσα.

2018-09-03T17:17:45+00:00