Τηλ: 210 9374351-210 9374369|info@politexno.gr

Ευρωπαϊκοί Χοροί

Η κατηγορία των ballroom dances πήρε το όνομά της από τις μεγάλες σάλες, στις οποίες χόρευαν οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες το 18ου αιώνα. Κάποιοι από τους ευρωπαϊκούς χορούς είναι: Fox Trot, Tango, Waltz. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες χορών, που οδηγούν στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων και των εναλλαγών του ρυθμού (από απαλές σε γρήγορες και κοφτές κινήσεις), στην ανάπτυξη της ισορροπίας και την καλλιέργεια της θεατρικότητας.

2017-11-14T16:37:52+00:00