Τηλ: 210 9374351-210 9374369|info@politexno.gr

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θέατρο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά αναγνωρίζουν την αξία της συνεργασίας και μαθαίνουν να συνυπάρχουν αρμονικά σε ομάδες, γεγονός που συμβάλει και στην ευρύτερη κοινωνικοποίησή τους. Ακόμη, τα βοηθά να αναπτύξουν το λεξιλόγιο και τα εκφραστικά τους μέσα (προφορικός λόγος, γλώσσα του σώματος) καθώς και να ξεπεράσουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, κλπ). Τα παιδιά που συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι ενεργοποιούν το σώμα τους και ζωντανεύουν τους ήρωες που καλούνται να ερμηνεύσουν. Ακόμη, τα παιδιά γνωρίζουν διάφορους πολιτισμούς και παραδόσεις και οδηγούνται με αυτό τον τρόπο στην απόκτηση της ατομικής τους πολιτισμικής ταυτότητας. Τέλος, το θεατρικό παιχνίδι τα βοηθά να εκτιμήσουν την καταλυτική τέχνη του θεάτρου και να αναπτύξουν κριτική ικανότητα, που θα τα βοηθήσει στην μετέπειτα στάση, πορεία και εξέλιξή τους.

Λειτουργούν τμήματα για ηλικίες από 3,5 ετών και άνω.

2017-11-11T12:47:11+00:00