Τηλ: 210 9374351-210 9374369|info@politexno.gr

Τμήμα Orff

Η Ορχήστρα Orff απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, 5 ετών και άνω, καλύπτοντας τις ανάγκες που έχουν εκφραστεί για την ομαδική μουσική εκπαίδευση αυτών των ηλικιών.

Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Η δυνατότητα των παιδιών να παίζουν μουσικά όργανα σε ομάδα και να μοιράζονται την χαρά που προσφέρει η εκτέλεση, η ακρόαση και η δημιουργία της μουσικής, είναι ο βασικός στόχος αυτής της ορχήστρας για παιδιά. Τα μουσικά όργανα Orff περιλαμβάνουν τονικά και μη τονικά όργανα. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο ή δέρμα ζώων. Τα ξυλόφωνα αποτελούν την βασική κατηγορία τονικών οργάνων και έχουν μπάρες από ξύλο, τοποθετημένες σε ηχείο, ενώ τα μεταλλόφωνα είναι κατασκευασμένα με μεταλλικές μπάρες. Τα μικρότερα glockenspiels έχουν και αυτά μεταλλικές μπάρες. Όλα τα παραπάνω παίζονται με μπακέτες και είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τα παιδιά. Η εκτέλεση στα όργανα αυτά συντελεί στην ενδυνάμωση των χεριών και στον οπτικοκινητικό συντονισμό προσφέροντας ταυτόχρονα ακουστικό και απτικό βίωμα. Επίσης τα παιδιά οδηγούνται σταδιακά στην εκμάθηση της μουσικής σημειογραφίας, δηλαδή την ανάγνωση και γραφή της μουσικής γλώσσας. Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία δημιουργική με παιγνιώδη χαρακτήρα. Μέσα από ιστορίες και αξιοποιώντας την φαντασία των παιδιών, το μάθημα επενδύεται μουσικά με μελωδίες, οδηγώντας την παιδική ομάδα σε μουσικά δρώμενα.

Σημαντική είναι η συμβολή μιας τέτοιας εκπαίδευσης στην μείωση ή και αποφυγή του stress, που παρατηρείται στους μαθητές κατά την παρουσίασή τους σε συναυλίες. Η ομαδική έκθεση σε προγραμματισμένες παραστάσεις της παιδικής ορχήστρας Orff, θα είναι η σταδιακή εξοικείωση με το κοινό, με αποτέλεσμα την δημιουργία θετικών εμπειριών κατά την συμμετοχή τους σε αυτές. Ένας όμορφος τρόπος να ξεπερνιέται το άγχος και το τρακ της σκηνής.

2022-11-18T18:03:18+00:00